Ανακοίνωση ΕΛΘ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ⃰

Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων θα είναι οι εξής:

15 Σεπτεμβρίου παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

30 Σεπτεμβρίου παρουσίαση Κυπρίων ποιητών ώρα 20.00

5 Οκτωβρίου    παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Ζαμπά

13 Οκτωβρίου  παρουσίαση του βιβλίου της Χλόης Κουτσουμπέλη

10 Νοεμβρίου  παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Χριστοδούλου

15 Νοεμβρίου  παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Αργυρόπουλου

20 Νοεμβρίου  παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Μπρούχου

27 Νοεμβρίου  παρουσίαση του περιοδικού ΕΡΑΤΩ από τον Στέλιο Καραγιάννη

 

⃰ Περισσότερες πληροφορίες θα αποστέλλονται με πρόσκληση για κάθε εκδήλωση ξεχωριστά.