ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσθένους 4, 546 24, Θεσσαλονίκη

+30 2310 282 812