ΘΕΣΠΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Θ.

Η συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ίδρυση της ΕΛΘ, βρίσκει τον τόπο μας πάλι αντιμέτωπο με αρνητικές συγκυρίες της Ιστορίας αλλά και με έντονα τα στοιχεία της κοινωνικής και πολιτισμικής παρακμής. Θα αποτελούσε σχήμα οξύμωρο να πιστεύουμε πως η παρακμή δεν αφορά και στη λογοτεχνία. Ο λογοτεχνικός πληθωρισμός και η ανταλλακτική επικοινωνία ανάμεσα στους δημιουργούς είναι σαφή δείγματά της. Η ΕΛΘ ως έγκυρο λογοτεχνικό σωματείο με το αναμφισβήτητο κύρος που δικαιωματικά έχει κατακτήσει αυτή την 60ετία, στοχεύει στην υπεράσπιση της Τέχνης του λόγου, διεκδικώντας έναν παρεμβατικό ρόλο στα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα. Μία εξ αυτών των δράσεων αποτελεί και η θέσπιση Λογοτεχνικών Βραβείων, όπως το καταστατικό ευκρινώς ορίζει (αρθρ.2).
Ωστόσο εύλογος είναι ο προβληματισμός: Γιατί ένα ακόμα βραβείο μέσα στην πληθώρα βραβείων που προκηρύσσονται από διάφορους φορείς;
Οι λόγοι είναι οι εξής:
Α) Μία πανδημία που έχει επηρεάσει όλους τους αρμούς της κοινωνικής ζωής και ένας παράλογος πόλεμος που μαίνεται στη γειτονιά μας επιτάσσουν μία επανατοποθέτηση σε ζητήματα αξιών. Υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αξιολόγησης των λογοτεχνικών έργων παλαιών και νέων δημιουργών με πνεύμα όμως διαφάνειας, αξιοπιστίας, αξιοκρατίας αλλά και με κριτήρια βάθους ποιότητας και όχι λογικής ανταλλακτηρίου. Η ίδια η ιστορία της ΕΛΘ με την μακρόχρονη παράδοση και τους άξιους ιδρυτές επιτάσσει ένα νέο βλέμμα και μία ανανέωση του τοπίου της λογοτεχνικής σκηνής.
Β) Δεν επιθυμούμε ως ΕΛΘ να δημιουργήσουμε έναν ακόμα συμβατικό-γραφειοκρατικό θεσμό, αλλά να αναδείξουμε μέσω του βραβείου τις πραγματικά ποιοτικές δυνάμεις του λόγου και της αισθητικής της λογοτεχνίας.
Γ) Το σώμα της λογοτεχνίας δεν μπορεί παρά να είναι ένας δυναμικός οργανισμός διαρκώς εξελισσόμενος, έτσι μέσω αυτού του θεσμού θα διαπιστώνονται οι συγκλίσεις, οι αποκλίσεις και εν τέλει οι αισθητικές επιλογές και κατευθύνσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Δ) Πρόθεση μας είναι να αναδείξουμε κι όχι να απορρίψουμε. Αντιμετωπίζουμε την λογοτεχνία ως πράξη δημόσια και επιδραστική.
Τα Λογοτεχνικά Βραβεία θα είναι:
1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ της ΕΛΘ 2022 για το καλύτερο ποιητικό βιβλίο του 2022.
2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ της ΕΛΘ 2022 για το καλύτερο βιβλίο πεζογραφίας του 2022.
Τα Βραβεία αφορούν στο σύνολο της ελληνόφωνης λογοτεχνίας και δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα. Θα διασφαλιστεί από μέρους της κριτικής επιτροπής η διαφάνεια και η τήρηση των αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε οι αξιολογικές κρίσεις να είναι απολύτως τεκμηριωμένες.
Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση βιβλία θα γίνονται δεκτά μόνον από εκδοτικούς οίκους.
Η προθεσμία υποβολής είναι η 30η Δεκεμβρίου 2022 για βιβλία που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2022, στη διεύθυνση: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Δημοσθένους 4, 546 24 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
Ως ημερομηνία Απονομής των Βραβείων προσδιορίζεται η 21 Μαρτίου/ ημέρα της Ποίησης.
Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. και έναν εξωτερικό συντονιστή, ο οποίος για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο βραβευμένος ποιητής, Κώστας Γουλιάμος, πρώην Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Μόνιμο Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστήμων και Τεχνών.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Θ. για τη θέσπιση λογοτεχνικών βραβείων σε μορφη PDF